Розклад сесiї

Розклад занять. 1 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 6.

АГ-16м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00зНанотехнологii наноматерiали553практикаМатер.обр.мат.
9.30Нанотехнологii наноматерiали553лекцiяМатер.обр.мат.проф.Сухомлин Г.Д.
11.00Транспортна-експл. якiсть дорiг422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Дем*яненко В.В.
_Вiвторок_
11.00Теорiя експерименту523алекцiяЕРМпроф.Заренбiн В.Г.
13.00Альтернатiвнi 272лекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
енергоустаткування
_Середа_
9.30Наукова iноземна мова507практикаIноземн.мови
11.00Екологiя транспорту272лекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
13.00чЕкологiя транспорту272практикаЕРМ
_Четвер_
9.30Якiсть машин170лекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
11.00Якiсть машин170практикаФ i М
АУТП-16м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зПатентонавство382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
11.00зШтучний iнтелект384практикаАвтом.та елект.
13.00Штучний iнтелект382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
14.30чFuzzy-управлiння382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
_Вiвторок_
9.30чСучаснi проблеми теорii упр.384лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловський В.О.
11.00Автоматизацiя i алгоритмiзацiя 382 /386лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
техн. пр.
13.00Патентонавство382 / 386лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
_Четвер_
8.00Автоматизоване пректування 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
засобiв
9.30чFuzzy-управлiння384практикаАвтом.та елект.
9.30зШтучний iнтелект382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
11.00чКомплекси технологiчних 384лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
прор.зас.
11.00зКомплекси технологiчних 384лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
прор.зас.
13.00зАвтоматизоване пректування 384практикаАвтом.та елект.
засобiв
БМО-16м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Наукова iноземна мова513практикаIноземн.мови
13.00зСучаснi методи констрування 322блекцiяБудiв.машиндоц.Кулик I.А.
б/д машин
_Вiвторок_
9.30Спецкурс за фахом322блекцiяБудiв.машинпроф.Хмара Л.А.
11.00Машини та обладнання для 322блекцiяБудiв.машиндоц.Шатов С.В.
рят.роб.
_Середа_
9.30чФормове обслуговування БДМ272лекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
11.00Сучаснi методи констрування 3005лекцiяБудiв.машиндоц.Кулик I.А.
б/д машин
13.00зСпецкурс за фахом283практикаБудiв.машин
_Четвер_
9.30Сучасни методи випробування 523блекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
буд. кранiв
11.00чСучасни методи випробування 523блекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
буд. кранiв
11.00зФормове обслуговування БДМ07практикаЕРМ
13.00Використання суч комп*ют. 283лекцiяБудiв.машиндоц.Хожило М.Є.
технологiй
14.30чВикористання суч комп*ют. 283практикаБудiв.машин
технологiй
ПМ-16м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зФункцiональнi матерiали284практикаМатер.обр.мат.
11.00чТехнологiя плазмового напил. 553лекцiяМатер.обр.мат.ас.Загороднiй О.Б.
мат-лiв
11.00зПроблеми реконструкцii 5ти 553практикаМатер.обр.мат.
пов. буд.
13.00Функцiональнi матерiали553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Бекетов О.В.
_Вiвторок_
11.00зСучаснi меоди з*єднання мат-553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Вашкевич Ф.Ф.
лiв
13.00чФiзичнi основи розробки 552практикаМатер.обр.мат.
вироб. суч. мат.
_Середа_
8.00чПроблеми реконструкцii 5ти 553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
пов. буд.
9.30чТехнологiя плазмового напил. 553практикаМатер.обр.мат.
мат-лiв
9.30зПроблема розробки нових буд. 557практикаМатер.обр.мат.
мат.
11.00Проблема надiйностi та дов. 553практикаМатер.обр.мат.
кон. б.м.
_Четвер_
8.00Сучаснi методи дослiдження 557лекцiяМатер.обр.мат.доц.Бекетов О.В.
мает-лiв
9.30Проблема надiйностi та дов. 181лекцiяМатер.обр.мат.проф.Лаухiн Д.В.
кон. б.м.
11.00Наукова iноземна мова452практикаIнт.навч.iн.мов
13.00чПроблема розробки нових буд. 553лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
мат.
13.00зФiзичнi основи розробки 553практикаМатер.обр.мат.
вироб. суч. мат.
Копія від 20.11.2017