Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2016/2017 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 3.

АГ-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чАвтомобiльнi двигунi523апрактикаЕРМ
11.00чБезпека дорожнього руху523алекцiяЕРМас.Коноваленко Ю.I.
11.00зЕксплуатацiйнi матерiали523апрактикаЕРМ
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30зЕлектротехнiка електронiка та в01практикаАвтом.та елект.
мiкропроцес. технiка
11.00Автомобiлi07практикаЕРМ
13.00чОснови менеджменту. в603лекцiяМУП i Лдоц.Лантух О.В.
маркетингу та пiдприємства
_Середа_
8.00чАвтотехнiчна експертиза523алекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
9.30чЕлектротехнiка електронiка та 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловський В.О.
мiкропроцес. технiка
13.00зГуманiтарний блокв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
_Четвер_
9.30зГуманiтарний блокв306лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
11.00Технiчна експлуатац. автомобiлiв504лекцiяЕРМдоц.Андрейченко В.I.
13.00чТехнiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕпрактикаЕРМ
13.00зЕксплуатацiйнi матерiали504лекцiяЕРМас.Колеснiкова Т.М.
_П`ятниця_
9.30зАвтомобiльнi двигунi523алекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
11.00Автомобiлi523алекцiяЕРМдоц.Сакно О.П.
АУТП-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зСистемний анвлiз382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
11.00зСистемний анвлiз383практикаАвтом.та елект.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
11.00Теорiя автоматичного керування382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловський В.О.
13.00чСистемний анвлiз382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
13.00зТеорiя автоматичного керування382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловський В.О.
_Середа_
9.30зМiкропроцесорна технiка383лекцiяАвтом.та елект.ас.Дубов Т.М.
11.00Мiкропроцесорна технiка382лекцiяАвтом.та елект.ас.Дубов Т.М.
13.00чМiкропроцесорна технiка383практикаАвтом.та елект.
13.00зГуманiтарний блокв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
_Четвер_
9.30чЕлектричнi вимiрювання121практикаАвтом.та елект.
9.30зГуманiтарний блокв306лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
11.00Електричнi вимiрювання121лекцiяАвтом.та елект.ас.Дубов Т.М.
13.00Фiлософiяв1305лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
_П`ятниця_
8.00Iдентифiкацiя та моделювання 487лекцiяIBTCст.в.Посилаєв О.О.
технолог. об*ектив
9.30чМiкропроцесорна технiка383практикаАвтом.та елект.
9.30зIдентифiкацiя та моделювання 1006практикаIBTC
технолог. об*ектив
11.00зТеорiя автоматичного керування1006практикаАвтом.та елект.
БМО-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Вантажнопiдйомна 322блекцiяБудiв.машиндоц.Голубченко О.I
транспортуюча та трансп. техн.
11.00Взаемозам. стандарт. та технiчнi 552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Спiльник А.Я.
вимiрювання
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чПiдйоно-транспортнi машини523апрактикаЕРМ
9.30зУчбовий практикум285практикаБудiв.машин
11.00Взаемозам. стандарт. та технiчнi 553практикаМатер.обр.мат.
вимiрювання
_Середа_
9.30чВантажнопiдйомна 283лекцiяБудiв.машиндоц.Голубченко О.I
транспортуюча та трансп. техн.
9.30зАвтотракторний транспорт07практикаЕРМ
11.00чТеорiя технiчних систем523алекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
11.00зПiдйоно-транспортнi машини523блекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
13.00чАвтотракторний транспорт07практикаЕРМ
13.00зГуманiтарний блокв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
_Четвер_
9.30чАвтотракторний транспорт07лекцiяЕРМдоц.Андрейченко В.I.
9.30зГуманiтарний блокв306лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
11.00Двигуни внутрiшнього згорання272лекцiяЕРМас.Колеснiкова Т.М.
13.00Фiлософiяв1305лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
_П`ятниця_
9.30чДеталi машин09лекцiяIBTCдоц.Мацевич I.М.
11.00чДеталi машин09практикаIBTC
МIТ-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чТеорiя електричних сигналiв502практикаIBTC
9.30зПроектування систем i з.в.09лекцiяIBTC
11.00Теорiя електричних сигналiв487лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30зОбробка результатiв 1006практикаIBTC
вимiрювання
11.00зТеорiя автоматичного керування1006практикаIBTC
_Середа_
9.30зВимiрювальнi перетворювачi09практикаIBTC
11.00Проектування систем i засобiв 388лекцiяIBTCас.Пономарьов С.М.
вимiрюв.
13.00чПроектування систем i засобiв 388практикаIBTC
вимiрюв.
13.00зГуманiтарний блокв501лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
_Четвер_
9.30зГуманiтарний блокв306лекцiяЕк.теор.,правадоц.Шевцова С.А.
11.00Вимiрювальнi перетворювачi487лекцiяIBTCпроф.Ковшов Г.М.
13.00Фiлософiяв1305лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
_П`ятниця_
9.30Теорiя автоматичного 487лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
керування
11.00Обробка результатiв 487лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
вимiрювання
ПМ-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Функцiональнi матерiали284лекцiяМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
11.00Термiчна обробка284лекцiяМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Термiчна обробка284лекцiяМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
11.00Методи структурного анал. 552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковський О.О.
матерiалiв
_Середа_
8.00зЗварювання та iншi способи 181лекцiяМатер.обр.мат.доц.Вашкевич Ф.Ф.
з`єднання констр.
9.30Зварювання та iншi способи 181лекцiяМатер.обр.мат.доц.Вашкевич Ф.Ф.
з`єднання констр.
11.00Математ. моделювання та 284лекцiяМатер.обр.мат.доц.Волчук В.М.
оптiм.тех.проц. та мат.
13.00Макроекономiкав505 / в703лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Чекалова Н.Е.
_Четвер_
9.30чСтандарт. метрологiя та 553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Носенко О.П.
контролювання як. прод.
9.30зМетоди структурного анал. 553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Чайковський О.О.
матерiалiв
11.00Стандарт. метрологiя та 553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Носенко О.П.
контролювання як. прод.
13.00Фiлософiяв1305лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
_П`ятниця_
9.30чТеорiя проц. форм. структ. та 284лекцiяМатер.обр.мат.доц.Бекетов О.В.
власт.
11.00чТеорiя проц. форм. структ. та 284практикаМатер.обр.мат.
власт.
Копія від 29.05.2017