Розклад занять. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 3.

АГ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чОхорона працiв1302практикаБЖД
9.30зБезпека дорожнього руху523апрактикаЕРМ
11.00Безпека дорожнього руху523алекцiяЕРМас.Коноваленко Ю.I.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30зАвтомобiльнi двигунi272практикаЕРМ
11.00Автомобiлi07практикаЕРМ
13.00чЕксплуатацiйнi матерiали272практикаЕРМ
_Середа_
9.30чАвтомобiльнi двигунi523блекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
11.00Основи менеджменту i в505лекцiяМУП i Лст.в.Черчатая А.О.
маркетингу
13.00чАвтомобiльнi двигунi523апрактикаЕРМ
_Четвер_
9.30Автомобiлi07практикаЕРМ
11.00Експлуатацiйнi матерiали272лекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
13.00Технiчна експлуатац. автомобiлiв523бпрактикаЕРМ
_П`ятниця_
9.30Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕлекцiяЕРМдоц.Татарчук О.В
11.00АвтомобiлiЛТЕлекцiяЕРМдоц Сахно
13.00Охорона працiв1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
АУТП-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Теорiя автоматичного керування502лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловський В.О.
13.00Кураторська годинаКуратори
14.30Теорiя автоматичного керування382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловський В.О.
_Вiвторок_
9.30чФiлософiяв704практикаФiлософ.та
пол.
11.00Мiкропроцесорна технiка382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловский А.В.
13.00зМiкропроцесорна технiка1006практикаАвтом.та елект.
_Середа_
9.30чСист.аналiз складних систем 385практикаАвтом.та елект.
управлiння
9.30зТеорiя автоматичного керування382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловський В.О.
11.00Сист.аналiз складних систем 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
управлiння
13.00Охорона працiв1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_Четвер_
11.00Електричнi вимiрювання126лекцiяАвтом.та елект.ас.Дубов Т.М.
13.00Фiлософiяв704лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
14.30Електричнi вимiрювання121практикаАвтом.та елект.
_П`ятниця_
9.30чЕлектричнi вимiрювання121лекцiяАвтом.та елект.ас.Дубов Т.М.
9.30зОхорона працiв1302практикаБЖД
11.00чIдентифiкацiя та моделювання 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
технолог. об*ектив
11.00зIдентифiкацiя та моделювання 384практикаАвтом.та елект.
технолог. об*ектив
БМО-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чВзаемозам. стандарт. та технiчнi 322апрактикаМатер.обр.мат.
вимiрювання
9.30зОхорона працiв1302практикаБЖД
11.00Взаемозам. стандарт. та технiчнi 322алекцiяМатер.обр.мат.доц.Спiльник А.Я.
вимiрювання
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чТеорiя технiчних систем523апрактикаЕРМ
9.30зАвтотракторний транспорт07практикаЕРМ
11.00Вантажнопiдйомна 285лекцiяБудiв.машиндоц.Голубченко О.I.
транспортуюча та трансп. техн.
_Середа_
11.00Двигуни внутрiшнього згорання272лекцiяЕРМдоц.Колеснiкова Т.М.
13.00чДеталi машин09практикаIBTC
13.00зДвигуни внутрiшнього згорання272практикаЕРМ
14.30Деталi машин09лекцiяIBTCдоц.Мацевич I.М.
_Четвер_
9.30Теорiя технiчних систем523алекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
11.00чВантажнопiдйомна 283лекцiяБудiв.машиндоц.Голубченко О.I.
транспортуюча та трансп. техн.
11.00зВантажнопiдйомна 283практикаБудiв.машин
транспортуюча та трансп. техн.
_П`ятниця_
9.30чАвтотракторний транспорт523блекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
11.00Фiлософiяв701лекцiяФiлософ.та доц.Савош Г.П.
пол.
13.00Охорона працiв1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
МIТ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Теорiя електричних сигналiв..487лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
11.00Теорiя автоматичного керування487лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
11.00чПроектування систем i засобiв 487практикаIBTC
вимiр.
11.00зВимiрювальнi перетворювачi09практикаIBTC
13.00Теорiя автоматичного керування1007практикаIBTC
14.30чОбробка результатив 487лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
вимiрювання
_Середа_
9.30Вимiрювальнi перетворювачi487лекцiяIBTCпроф.Ковшов Г.М.
11.00Обробка результатив 1007практикаIBTC
вимiрювання
13.00Охорона працiв1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_Четвер_
9.30чТеорiя електричних сигналiв..487лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
9.30зТеорiя електричних сигналiв..487практикаIBTC
11.00Обробка результатив 487лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
вимiрювання
13.00зОхорона працiв1302практикаБЖД
_П`ятниця_
9.30Проектування систем i засобiв 487лекцiяIBTCас.Пономарьов С.М.
вимiр.
11.00Фiлософiяв701лекцiяФiлософ.та доц.Савош Г.П.
пол.
ПМ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Зварювання та iншi способи 181лекцiяМатер.обр.мат.доц.Вашкевич Ф.Ф.
з`єднання констр.
11.00чСтандарт. метрологiя та 553практикаМатер.обр.мат.
контролювання як. прод.
11.00зЗварювання та iншi способи 181практикаМатер.обр.мат.
з`єднання констр.
13.00Кураторська годинаКуратори
14.30Iноземна мова222практикаIнт.навч.iн.мов
_Вiвторок_
9.30чМатемат. моделювання та 553практикаМатер.обр.мат.
оптiм.тех.проц. та мат.
9.30зФiлософiяв704практикаФiлософ.та
пол.
11.00Стандарт. метрологiя та 553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
контролювання як. прод.
13.00Теорiя процесiв форструктури та 552практикаМатер.обр.мат.
властив. кон. мат.
_Середа_
9.30чТермiчна обробка552практикаМатер.обр.мат.
11.00Термiчна обробка552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Узлов О.В.
13.00Охорона працiв1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_Четвер_
9.30зОхорона працiв1303практикаБЖД
11.00чМатемат. моделювання та 553лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
оптiм.тех.проц. та мат.
11.00зСтандарт. метрологiя та 553практикаМатер.обр.мат.
контролювання як. прод.
13.00Фiлософiяв704лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
_П`ятниця_
9.30Методи структурного анал. 553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Бекетов О.В.
матерiалiв
11.00чТеорiя процесiв форструктури та 553лекцiяМатер.обр.мат.доц.Бекетов О.В.
властив. кон. мат.
11.00зМетоди структурного анал. 553практикаМатер.обр.мат.
матерiалiв
Копія від 19.02.2018