Календар сесiї

Розклад для кафедр ( Будiвельний ф-т ). 2 семестр. 2016/2017 навч.рiк.

БЖД Землевп.,буд.дор. МДК Прикл.математ. Теор.механiки

БЖД
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чПотенцiйно небеспечнi в1303лекцiяОП-15доц.Капленко Г.Г.
технологii
8.00чЦивiльний захист404практикаДАС-16-1с
8.00зПотенцiйно небеспечнi в1303практикаОП-15
технологii
8.00Безпека експлуатацiiбуд. та в1301лекцiяОП-14доц.Рабiч О.В.
споруд
9.30зАтестацiя робочих мiсць i прф. в1301лекцiяОП-14доц.Чередниченко Л.А.
вир. тр.
9.30Безпека життєдiяльностi404практикаАРХ-14-5п
9.30Експертиза з охорони працiв1303лекцiяОП-13доц.Пилипенко О.В.
9.30Основи екологiїв1302лекцiяЦБ-16 - ...доц.Рабiч О.В.
11.00чЦивiльний захист404практикаМБ-16с - ...
11.00Експертиза з охорони працiв1303лекцiяОП-13доц.Пилипенко О.В.
_Вiвторок_
8.00чПсихологiя працiв1303лекцiяОП-15доц.Рабiч О.В.
8.00Безпека життєдiяльностi504лекцiяАРХ-14-5п - ...ст.в.Шаранова Ю.Г.
9.30зСист. управлiння охороною в1302лекцiяУП-16-м - ...доц.Налисько М.М.
працi
9.30Захист у надзвичайних в1301лекцiяОП-13доц.Пилипенко О.В.
ситуацiях р/б
9.30Психологiя працiв1303лекцiяОП-15доц.Рабiч О.В.
9.30Цивiльний захист504лекцiяМБ-16с - ...доц.Бiлоусов О.П.
11.00чОснови охорони працiв1302практикаАРХ-13-6 - ...
11.00Атестацiя робочих мiсць i прф. в1303лекцiяОП-14доц.Чередниченко Л.А.
вир. тр.
11.00Безпека життєдiяльностi404практикаАРХ-14-2
11.00Захист у надзвичайних в1301лекцiяОП-13доц.Пилипенко О.В.
ситуацiях р/б
13.00зБезпека експлуатацiiбуд. та в1303лекцiяОП-14доц.Рабiч О.В.
споруд
_Середа_
8.00Безпека життєдiяльностi404практикаАРХ-14-1
9.30зОснови охорони працiв1302практикаАГ-13
9.30Безпека життєдiяльностi404практикаАРХ-14-4п
9.30Охорона працiв1303лекцiяОП-15доц.Шаломов В.А.
11.00чЛiцензування та сертифiкацiяна 272лекцiяАГ-13доц.Богданов Ю.В
авт. тр.
11.00зОснови охорони працiв1302практикаПМ-13
11.00Охорона працiв1303лекцiяКН-13доц.Шаломов В.А.
13.00Охорона працiв1303лекцiяКН-13доц.Шаломов В.А.
_Четвер_
8.00чЦивiльний захист404практикаАБС-16-1с
8.00зОснови охорони працiв1302практикаАРХ-13-2
9.30зОснови охорони працiв1302практикаАРХ-13-4п
11.00чОснови охорони працiв1302практикаАРХ-13-1
11.00Безпека працi при вик. спец.роб.в1303лекцiяОП-14доц.Рибалка К.А.
13.00Безпека працi при вик. спец.роб.в1303лекцiяОП-14доц.Рибалка К.А.
_П`ятниця_
8.00Рослiдування.аналiз та облiк в1303лекцiяОП-13доц.Налисько М.М.
нес.вип.
9.30чОхорона працiв1302лекцiяАДА-13доц.Рибалка К.А.
9.30чТехногенний ризикв1301лекцiяОП-14доц.Капленко Г.Г.
9.30Рослiдування.аналiз та облiк в1303лекцiяОП-13доц.Налисько М.М.
нес.вип.
11.00чБезпека життєдiяльностiв1303лекцiяЦБ-16доц.Капленко Г.Г.
11.00чОснови охорони працiв1305лекцiяПМ-13 - ...доц.Рибалка К.А.
11.00чОснови охорони працiв1302практикаАРХ-13-5п
11.00Безпека експлуатацiiiнж. систем в1301лекцiяОП-14проф.Дiденко Л.М.
i ком.

Землевп.,буд.дор.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iнженерна геодезiя418практикаПЦБ-16-2
8.00Геодезiя419 / 502практикаЗУК-15
9.30чКартографiя419практикаЗУК-14
9.30чОснови геодезiї418практикаАРХ-16-2
9.30зГеоiнформацiйнi системи i б/д.502практикаЗУК-14
9.30зОснови геодезiї418практикаАРХ-16-1
9.30Реконструкцiя авт. дорiг аер.422лекцiяАДА-13доц.Балашова Ю.Б.
9.30Фiзичне вихованняЗУК-15
11.00чМетоди контрольно-технолог. каф.лекцiяАДА-16-мдоц.Балашова Ю.Б.
стану
11.00зРеконструкцiя авт. дорiг аер.422лекцiяАДА-13доц.Балашова Ю.Б.
11.00Оцiнка та управлiння нерух.418лекцiяЗУК-13проф.Кiрiчек Ю.О.
13.00чМетоди контрольно-технолог. каф.лекцiяАДА-16-мдоц.Балашова Ю.Б.
стану
13.00Iнженерна геодезiя418практикаПЦБ-16-3
_Вiвторок_
9.30Геодезiчне забеспечення б/с422лекцiяЦБ-16доц.Трегуб О.В.
9.30Землевпоряднi вишукування та 419лекцiяЗУК-14ст.в.Кульбака О.М.
прект.
11.00Метролог. стандартиз. сертифiк.418практикаЗУК-13
11.00Сучаснi конструктивнi мат-ликаф.лекцiяАДА-16-мдоц.Дем*яненко В.В.
13.00чПроектування автомобiльних каф.лекцiяАДА-16-мдоц.Дем*яненко В.В.
дорiг
13.00зIнженерна геодезiя418практикаМБГ-16
13.00Метролог. стандартиз. сертифiк.419лекцiяЗУК-13доц.Ландо Є.О.
14.30Iнженерна геодезiя418практикаПЦБ-16-1
_Середа_
8.00чОснови геодезiї418практикаАРХ-16-5п
9.30Державний земельний кадастр418лекцiяЗУК-14ст.в.Кульбака О.М.
9.30Топографiя419лекцiяЗУК-16доц.Бєгiчев С.В.
11.00чДержавний земельний кадастр418практикаЗУК-14
11.00чТопографiя419практикаЗУК-16
11.00зЗемлевпоряднi вишукування та 502практикаЗУК-14
прект.
13.00чЕлектроннi геодезичнi прилади422лекцiяЗУК-15доц.Бєгiчев С.В.
13.00зЕлектроннi геодезичнi прилади422практикаЗУК-15
13.00Iнженерна геодезiя419практикаПЦБ-16-7п
14.30чОснови геодезiї418практикаАРХ-16-4п
14.30Iнженерна геодезiя419практикаПЦБ-16-4
_Четвер_
9.30зОцiнка та управлiння нерух.418практикаЗУК-13
9.30Iнженерна геодезiя422лекцiяАДА-13доц.Дем*яненко В.В.
9.30Топографiчне землевпорядне 404лекцiяЗУК-16ст.в.Кульбака О.М.
к.к.
11.00чIнженерна геодезiя422лекцiяТГПВ-16-1 - ...доц.Ландо Є.О.
11.00зСупутникова геодезiя419практикаЗУК-14
11.00Математична обробка геод. вим.418лекцiяЗУК-15проф.Могильний С.Г.
11.00Новiтнi технологii в проект. буд-404лекцiяАДА-13доц.Дем*яненко В.В.
ва
11.00Основи управлiння земельними 285лекцiяЗУК-13ст.в.Кульбака О.М.
ресурсами
13.00чОснови геодезiї422лекцiяАРХ-16-5п - ...ст.в.Гудзь Л.М.
13.00чОснови управлiння земельними 502практикаЗУК-13
ресурсами
13.00Математична обробка геод. вим.418практикаЗУК-15
_П`ятниця_
8.00чПроектування автомобiльних 418лекцiяАДА-14доц.Трегуб О.В.
дорiг
8.00зОснови геодезiї422лекцiяАРХ-16-2 - ...ст.в.Гудзь Л.М.
9.30чIнженерна геодезiя422лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Фененко В.I.
9.30Основи монiторингу пр.418лекцiяЗУК-15ст.в.Гудзь Л.М.
9.30Супутникова геодезiя419лекцiяЗУК-14проф.Могильний С.Г.
9.30Сучаснi технологii орг. вироб.404лекцiяЗУК-13доц.Бєгiчев С.В.
11.00чIнженерна геодезiя422лекцiяПЦБ-16-2 - ...доц.Трегуб О.В.
11.00чСучаснi технологii орг. вироб.418практикаЗУК-13
11.00зТопографiя502практикаЗУК-16
11.00Геоiнформацiйнi системи i б/д.419лекцiяЗУК-14проф.Могильний С.Г.

МДК
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1105практикаПЦБ-13-1
8.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1104практикаПЦБ-13-6
8.00зМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-14-1
9.30чIнженернi констр. будiвель i в1104практикаАРХ-14-1
споруд
9.30чКонструкцiї з дерева та пластмасв1105практикаПЦБ-13-2
9.30чТехнологiя виготовленння МК в1103практикаБ бф-13
(пвбк)
9.30зIнженернi констр. будiвель i в1104практикаАРХ-14-4п
споруд
9.30зМеталевi конструкцiїв1105практикаПЦБ-13-2
9.30Металевi конструкцiїв1001лекцiяПЦБ-14-3 - ...доц.Марченко В.А.
13.00чМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-14-2
_Вiвторок_
8.00чМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-13-5
9.30чКонструкцiї з дерева та пластмасв1105практикаПЦБ-13-7п
9.30зIнженернi констр. будiвель i в1004практикаАРХ-14-5п
споруд
9.30зКонструкцiї з дерева та пластмасв1001лекцiяПЦБ-13-3 - ...доц.Марченко В.А.
9.30зКонструкцiї з дерева та пластмасв1105практикаПЦБ-13-9
9.30Металевi конструкцiїв1101лекцiяПЦБ-14-9 - ...доц.Ярошенко Д.С.
11.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1105лекцiяПЦБ-13-7пдоц.Кузенко Ю.В.
11.00чМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-14-7п
11.00зМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-13-4
11.00зМеталевi конструкцiїв1105практикаПЦБ-13-7п
11.00Будiвельнi конструкцiiв1101лекцiяКН-14 - ...доц.Горбачова Т.А.
13.00чБудiвельнi конструкцiiв1104практикаБ бф-14
_Середа_
8.00зКонструкцiї з дерева та пластмасв1101лекцiяПЦБ-13-9 - ...ас.Журба I.П.
9.30чIнженернi констр. будiвель i в1104практикаАРХ-14-2
споруд
9.30Металевi конструкцii (лiб)в1103лекцiяБ бф-13доц.Горбачова Т.А.
9.30Металевi конструкцiїв1101лекцiяПЦБ-13-9 - ...доц.Марченко В.А.
11.00чКонструкцiї з дерева та пластмасв1104практикаПЦБ-13-3
11.00Металевi конструкцiїв1105лекцiяПЦБ-13-7пдоц.Кузенко Ю.В.
13.00чМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-13-9
13.00Технологiя виготовленння МК в1103лекцiяБ бф-13доц.Єгоров Є.А.
(пвбк)
_Четвер_
8.00Метрологiя i стандартизацiя425лекцiяОП-13проф.Кулябко В.В.
9.30чМетрологiя i стандартизацiяв1104практикаОП-13
9.30зОснови буд. конструкций425практикаКН-14
9.30Металевi конструкцiїв1101лекцiяПЦБ-13-3 - ...доц.Давидов I.I.
11.00Будiвельнi конструкцiiв302практикаБ бф-14
11.00Зведення,монтаж i рекон.буд.i каф.лекцiяПЦБ-13-9 - ...
спор.в особ.умовах
11.00Спецкурс за фахомкаф.лекцiяПЦБ-16м
11.00Технологiя зведення i рекон. каф.лекцiяБ бф-13
буд.спор.
13.00чЗведення,монтаж i рекон.буд.i каф.практикаПЦБ-13-9 - ...
спор.в особ.умовах
13.00чМеталевi конструкцiїв1105практикаПЦБ-14-9
13.00чСпецкурс за фахомкаф.лекцiяПЦБ-16м
13.00чТехнологiя зведення i рекон. каф.практикаБ бф-13
буд.спор.
13.00зСпецкурс за фахомкаф.практикаПЦБ-16м
_П`ятниця_
8.00зМеталевi конструкцiїв1105практикаПЦБ-13-3
8.00зМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-14-5
9.30чКонструкцiї з дерева та пластмасв1105практикаПЦБ-13-5
9.30зКонструкцiї з дерева та пластмасв1105практикаПЦБ-13-4
9.30зМеталевi конструкцiїв1103практикаПЦБ-13-6
9.30зМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-14-3
9.30Металевi конструкцiїв1101лекцiяПЦБ-14-6 - ...доц.Давидов I.I.
9.30Суч технологii розрах. МК(пвбк)425лекцiяБ бф-13проф.Кулябко В.В.
11.00чМеталевi конструкцiїв1104практикаПЦБ-14-4
11.00чСуч технологii розрах. МК(пвбк)425практикаБ бф-13
11.00зБудiвельнi конструкцiiв1104практикаАДА-14
11.00зМеталевi конструкцiїв1103практикаПЦБ-13-1
11.00зМеталевi конструкцiїв1105практикаПЦБ-14-6

Прикл.математ.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iнформатика та системологiя327 /4004лекцiяЕКО-16доц.Шибко О.М.
8.00Комп`ютерна схемотехнiка та а/к.116практикаКН-15
8.00Математичиiй аналiз328блекцiяКН-16доц.Вельмагiна Н.О.
8.00Оптимiзацiйнi методи i моделi324лекцiяФIН-16ст - ...ст.в.Кривенкова Л.Ю.
9.30чМодел. мет.проц.116лекцiяБМО-16-мпроф.Єршова Н.М.
9.30чМоделi прийняття ришень116лекцiяПМ-16-мпроф.Єршова Н.М.
9.30чМоделi та методи пр. риш.116лекцiяАГ-16-мпроф.Єршова Н.М.
9.30зАлгоритмiзацiя i програмування4004практикаАУТП-16
9.30зСистемний аналiз у техн. б/м.453лекцiяТБК-16-мпроф.Єршова Н.М.
9.30зЧисловi методи i 324лекцiяАУТП-15доц.Власенко Ю.Є.
моделювання на ЕОМ
9.30Iнформатика324./4004лекцiяТГПВ-16-1 - ...доц.Шибко О.М.
9.30Веб-технологii та веб-дизайн328блекцiяКН-14ст.в.Кривенкова Л.Ю.
11.00чЧисловi методи i 116практикаАУТП-15
моделювання на ЕОМ
11.00Алгоритмiзацiя i програмування324лекцiяАУТП-16доц.Лагошний О.Ю.
11.00Проектування iнформац. систем327лекцiяКН-13доц.Шибко О.М.
13.00чВеб-технологii та веб-дизайн1006практикаКН-14
13.00Чисельнi методи116практикаКН-15
14.30Планування наукових 327 / 1006лекцiяВВ-16-мпроф.Єршова Н.М.
експериментiв
14.30Планування наукових 327 /1006лекцiяТГПВ-16-мпроф.Єршова Н.М.
експериментiв
14.30Проектування iнформац. систем327лекцiяКН-13доц.Шибко О.М.
_Вiвторок_
8.00Оптимiзацiйнi методи i моделi324лекцiяОА-16ст - ...доц.Вельмагiна Н.О.
9.30Обєктно-орiентоване 328алекцiяКН-16доц.Власенко Ю.Є.
програмування
9.30Теорiя прийняття рiшення324лекцiяКН-14проф.Єршова Н.М.
9.30Чисельнi методи328блекцiяКН-15доц.Вельмагiна Н.О.
11.00зIнформацiйнi системи453лекцiяМiУ-16-мдоц.Цибрiй Л.В.
11.00Сучаснi теорii управлiння327лекцiяКН-13проф.Єршова Н.М.
13.00чТеорiя ймовiрностей327лекцiяКН-15доц.Цибрiй Л.В.
13.00зТеорiя ймовiрностей116практикаКН-15
13.003D моделювання502практикаКН-14
13.00Сучаснi теорii управлiння1006практикаКН-13
14.30чМатематичиiй аналiз327практикаКН-16
_Середа_
8.00чIнформатика4004практикаМБГ-16
8.00чТеорiя алгоритмiв116практикаКН-15
8.00зIнформатика4004практикаЦБ-16
9.30Веб-технологii та веб-дизайн1006практикаКН-14
11.00чОптимiзацiйнi методи i моделi4004практикаЕП-16ст - ...
11.00чСистемний аналiз116практикаКН-14
11.00Алгоритмiзацiя та 327 / 1006лекцiяКН-16доц.Лагошний О.Ю.
програмування
11.00Обчислювальна технiка i 324 /4004лекцiяПМ-16ст.в.Герасименко С.В.
програмування
11.00Проектування сучасних iнф. 453лекцiяУП-16-мдоц.Шибко О.М.
систем
13.00чОптимiзацiйнi методи i моделi4004практикаФIН-16ст - ...
13.00зIнформатика4004практикаПЦБ-16-2
13.00Моделювання систем116практикаКН-14
14.30зОбєктно-орiентоване 116практикаКН-16
програмування
_Четвер_
8.00чIнформатика4004практикаЦБ-16
8.00Комп*ютерна графiка 3D мод.502практикаКН-16
9.30чIнформатика4004практикаПЦБ-16-1
9.30чМодел. мет.проц.324лекцiяБМО-16-мпроф.Єршова Н.М.
9.30чМоделi прийняття ришень324лекцiяПМ-16-мпроф.Єршова Н.М.
9.30чМоделi та методи пр. риш.324лекцiяАГ-16-мпроф.Єршова Н.М.
9.30чОптимiзацiйнi методи i моделi4004практикаОА-16ст - ...
9.30зIнформатика4004практикаПЦБ-16-3
9.30зОптимiзацiйнi методи i моделi4004практикаФIН-15-1
9.30Технологiя розподiлених систем116практикаКН-13
11.00чIнформатика4004практикаПЦБ-16-4
11.00чКомп*ютерна графiка 3D мод.351лекцiяКН-16доц.Iльєв I.М.
11.00чТеорiя ймовiрностей та 519практикаАУТП-15
випадковi процеси
11.00зIнформатика4004практикаМБГ-16
11.00зIнформацiйнi системи в 502практикаМЕН-13
менеджментi
11.00Системний аналiз324лекцiяКН-14доц.Вельмагiна Н.О.
11.00Сучаснi теорii управлiння327лекцiяКН-13проф.Єршова Н.М.
13.00зIнформацiйнi системи502практикаМЕН-15
13.00Теорiя прийняття рiшення1007практикаКН-14
_П`ятниця_
8.00Комп`ютерна схемотехнiка та а/к.324лекцiяКН-15доц.Семенець С.М.
8.00Проектування iнформац. систем116практикаКН-13
9.30чIнформацiйнi системи327лекцiяМЕН-15доц.Климчук О.О.
9.30Моделювання систем351лекцiяКН-14проф.Косолап А.I.
9.30Теорiя алгоритмiв324лекцiяКН-15доц.Семенець С.М.
9.30Технологiя розподiлених систем328блекцiяКН-13доц.Перетятько А.С.
11.00чIнформацiйнi системи в 327лекцiяМЕН-13доц.Климчук О.О.
менеджментi
11.00зIнформатика2002практикаПЦБ-16-7п
11.00Дискретна математика324 / 116лекцiяКН-16доц.Семенець С.М.
11.00Теорiя експерименту351лекцiяМIТ-13доц.Шибко О.М.

Теор.механiки
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Теоретична механiка423лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Буратинський А.П.
8.00Теоретична механiка423лекцiяТБК-15доц.Дьомiн Г.К.
9.30Опiр матерiалiв423практикаТГПВ-16ст
_Вiвторок_
8.00Теоретична механiка423практикаТГПВ-16ст - ...
11.00Теоретична механiка423лекцiяОП-15 - ...
13.00чТеоретична механiка521практикаПЦБ-16-7п - ...
_Середа_
9.30зОпiр матерiалiвв102практикаТГПВ-16ст
9.30Теоретична механiка521лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Севастьянова О.Є.
11.00Теоретична механiка521лекцiяПЦБ-16-2 - ...проф.Слободянюк С.О
13.00чТеоретична механiка423практикаПЦБ-16-4
13.00зТеоретична механiка521практикаКН-15
13.00Теоретична механiка521практикаОП-15
_П`ятниця_
9.30чТеоретична механiка521практикаПЦБ-16-1
9.30чТеоретична механiка423практикаПЦБ-16-2
11.00чТеоретична механiка423практикаПЦБ-16-3
Копія від 29.05.2017