Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2016/2017 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 4.

АДА-13
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Реконструкцiя авт. дорiг аер.422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Балашова Ю.Б.
11.00чТехнологiя будiвництва дорiг 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
аер.
11.00зРеконструкцiя авт. дорiг аер.422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Балашова Ю.Б.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Технологiя будiвництва дорiг 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
аер.
11.00Експлуатацiя дорiг аер.328блекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
_Середа_
8.00чЕксплуатацiя дорiг аер.319практикаТехн.будiв.вир.
9.30Планування дорожнього в805лекцiяПОВдоц.Чашин Д.Ю.
виробництва
11.00Основи науково-технiчної 328бпрактикаРУБ
творчостi
_Четвер_
9.30Iнженерна геодезiя422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Дем*яненко В.В.
11.00Новiтнi технологii в проект. буд-404лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Дем*яненко В.В.
ва
13.00Комп`ютерна технологiяв302лекцiяЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
_П`ятниця_
9.30чОхорона працiв1302лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
11.00чКомп`ютерна технологiя116практикаЗБК
Б бф-13
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чТехнологiя виготовленння МК в1103практикаМДК
(пвбк)
9.30зОрганiзацiя будiвництвав805лекцiяПОВдоц.Маркєлова Т.В.
11.00Органiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Iнженернi вишукування в буд-вiв901лекцiяО та Фдоц.Грабовець О. М.
11.00Зведення i монтаж будiвель i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
споруд
_Середа_
9.30Металевi конструкцii (лiб)в1103лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00чЕкономiка будiвництвав1002лекцiяОЕ i УППдоц.Кiрнос О.I.
11.00зЕкономiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
13.00Технологiя виготовленння МК в1103лекцiяМДКдоц.Єгоров Є.А.
(пвбк)
14.30Iнженернi вишукування в буд-вiв901апрактикаО та Ф
_Четвер_
9.30Основи аналiзу господ. в1001алекцiяОЕ i УППдоц.Спiрiдонова К.О.
дiяльностi
11.00Технологiя зведення i рекон. каф.лекцiяПроф. кафедри
буд.спор.
13.00чТехнологiя зведення i рекон. каф.практикаПроф. кафедри
буд.спор.
_П`ятниця_
8.00Проектування та буд-во каф.лекцiяЗБКдоц.Коваль. О.О.
енергоеф.(лiб)
9.30Суч технологii розрах. МК(пвбк)425лекцiяМДКпроф.Кулябко В.В.
11.00чСуч технологii розрах. МК(пвбк)425практикаМДК
ЗУК-13
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Основи екологiїв1302лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
11.00Оцiнка та управлiння нерух.418лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Кiрiчек Ю.О.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
11.00Метролог. стандартиз. сертифiк.418практикаЗемлевп.,буд.д
13.00Метролог. стандартиз. сертифiк.419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Ландо Є.О.
_Середа_
11.00Органiзацiя управлiння вир.в1103лекцiяПОВдоц.Чашин Д.Ю.
13.00Планування та розвиток 427влекцiяАрхiтектуридоц.Маковецький Б.I.
територiй
14.30чПланування та розвиток 427влекцiяАрхiтектуридоц.Маковецький Б.I.
територiй
_Четвер_
9.30зОцiнка та управлiння нерух.418практикаЗемлевп.,буд.д
11.00Основи управлiння земельними 285лекцiяЗемлевп.,буд.дст.в.Кульбака О.М.
ресурсами
13.00чОснови управлiння земельними 502практикаЗемлевп.,буд.д
ресурсами
_П`ятниця_
9.30Сучаснi технологii орг. вироб.404лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
11.00чСучаснi технологii орг. вироб.418практикаЗемлевп.,буд.д
КН-13
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Проектування iнформац. систем327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
13.00Кураторська годинаКуратори
14.30Проектування iнформац. систем327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
_Вiвторок_
11.00Сучаснi теорii управлiння327лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
13.00Сучаснi теорii управлiння1006практикаПрикл.математ.
_Середа_
11.00Охорона працiв1303лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
13.00Охорона працiв1303лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
_Четвер_
9.30Технологiя розподiлених систем116практикаПрикл.математ.
11.00Сучаснi теорii управлiння327лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
_П`ятниця_
8.00Проектування iнформац. систем116практикаПрикл.математ.
9.30Технологiя розподiлених систем328блекцiяПрикл.математ.доц.Перетятько А.С.
ОП-13
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Експертиза з охорони працiв1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
11.00Експертиза з охорони працiв1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Захист у надзвичайних в1301лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
ситуацiях р/б
11.00Захист у надзвичайних в1301лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
ситуацiях р/б
_Четвер_
8.00Метрологiя i стандартизацiя425лекцiяМДКпроф.Кулябко В.В.
9.30чМетрологiя i стандартизацiяв1104практикаМДК
_П`ятниця_
8.00Рослiдування.аналiз та облiк в1303лекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
нес.вип.
9.30Рослiдування.аналiз та облiк в1303лекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
нес.вип.
Копія від 29.05.2017