Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2016/2017 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 3.

АДА-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30ТБД319практикаТехн.будiв.вир.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Теплопостачання i вентиляцiяв1005лекцiяО та Вдоц.Колесник I.О.
11.00Будiвельнi конструкцiiв1101лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
13.00Технологiя будiвельного 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
виробництва
_Середа_
9.30чОснови менеджменту i в501лекцiяМУП i Лпроф.Поповиченко I.В.
маркетингу
9.30зТеплопостачання i вентиляцiяв1206практикаО та В
11.00чПланування мiст427влекцiяАрхiтектуридоц.Маковецький Б.I.
11.00зПланування мiст427впрактикаАрхiтектури
13.00Основ. автом. виробн. проц. в 283лекцiяБудiв.машиндоц.Пантелеєнко В.I.
тран. будiвн.
_Четвер_
11.00Гiдравл. гiдролог. i гiдрометрiя012лекцiяГiдравлiкидоц.Нєстерова О.В.
_П`ятниця_
8.00чПроектування автомобiльних 418лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
дорiг
9.30чБудiвельнi конструкцiiв302лекцiяЗБКдоц.Гуслиста Г. Е.
9.30зБудiвельнi конструкцiiв301практикаЗБК
11.00зБудiвельнi конструкцiiв1104практикаМДК
Б бф-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Будiвельнi конструкцiiв306лекцiяЗБКдоц.Конопляник О.Ю.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Основи механiки грунтiвв901лекцiяО та Фдоц.Бiкус К.М.
14.30Основи механiки грунтiвв901практикаО та Ф
_Вiвторок_
9.30Теплопостачання i вентиляцiяв1005лекцiяО та Вдоц.Колесник I.О.
11.00Будiвельнi конструкцiiв1101лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
13.00чБудiвельнi конструкцiiв1104практикаМДК
_Середа_
9.30чОснови менеджменту i в501лекцiяМУП i Лпроф.Поповиченко I.В.
маркетингу
9.30зТеплопостачання i вентиляцiяв1206практикаО та В
11.00чПланування мiст427влекцiяАрхiтектуридоц.Маковецький Б.I.
11.00зТехнологiя будiвельного 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробництва
13.00зПланування мiст427апрактикаАрхiтектури
_Четвер_
8.00зБудiвельна механiкав105практикаБуд.мех.та ОМ
9.30Будiвельна механiкав105лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Корнiлова С.В.
11.00Будiвельнi конструкцiiв302практикаМДК
_П`ятниця_
9.30Економiчна теорiяв501лекцiяЕк.теор.,праваст.в.Филимонова О.Л.
11.00Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Куценко А.О.
виробництва
ЗУК-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чКартографiя419практикаЗемлевп.,буд.д
9.30зГеоiнформацiйнi системи i б/д.502практикаЗемлевп.,буд.д
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Землевпоряднi вишукування та 419лекцiяЗемлевп.,буд.дст.в.Кульбака О.М.
прект.
11.00Фотограметрiя та дистацiйне 419лекцiяГеодез.доц.Iшутина Г. С.
зонування
_Середа_
9.30Державний земельний кадастр418лекцiяЗемлевп.,буд.дст.в.Кульбака О.М.
11.00чДержавний земельний кадастр418практикаЗемлевп.,буд.д
11.00зЗемлевпоряднi вишукування та 502практикаЗемлевп.,буд.д
прект.
_Четвер_
9.30Картографiя419лекцiяГеодез.доц.Iшутина Г. С.
11.00чФотограметрiя та дистацiйне 502практикаГеодез.
зонування
11.00зСупутникова геодезiя419практикаЗемлевп.,буд.д
_П`ятниця_
9.30Супутникова геодезiя419лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Могильний С.Г.
11.00Геоiнформацiйнi системи i б/д.419лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Могильний С.Г.
КН-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Веб-технологii та веб-дизайн328блекцiяПрикл.математ.ст.в.Кривенкова Л.Ю.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00чВеб-технологii та веб-дизайн1006практикаПрикл.математ.
_Вiвторок_
9.30Теорiя прийняття рiшення324лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
11.00Будiвельнi конструкцiiв1101лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
13.003D моделювання502практикаПрикл.математ.
_Середа_
9.30Веб-технологii та веб-дизайн1006практикаПрикл.математ.
11.00чСистемний аналiз116практикаПрикл.математ.
11.00зОбчислювальна механiкав105практикаБуд.мех.та ОМ
13.00Моделювання систем116практикаПрикл.математ.
_Четвер_
9.30зОснови буд. конструкций425практикаМДК
11.00Системний аналiз324лекцiяПрикл.математ.доц.Вельмагiна Н.О.
13.00Теорiя прийняття рiшення1007практикаПрикл.математ.
_П`ятниця_
9.30Моделювання систем351лекцiяПрикл.математ.проф.Косолап А.I.
11.00Обчислювальна механiкав102лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Панченко С.П.
ОП-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Безпека експлуатацiiбуд. та в1301лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
споруд
9.30зАтестацiя робочих мiсць i прф. в1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
вир. тр.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
11.00Атестацiя робочих мiсць i прф. в1303лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
вир. тр.
13.00зБезпека експлуатацiiбуд. та в1303лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
споруд
_Середа_
8.00зТехнологiя зведення будiвель i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
споруд
9.30Технологiя зведення будiвель i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
споруд
_Четвер_
11.00Безпека працi при вик. спец.роб.в1303лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
13.00Безпека працi при вик. спец.роб.в1303лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_П`ятниця_
9.30чТехногенний ризикв1301лекцiяБЖДдоц.Капленко Г.Г.
11.00Безпека експлуатацiiiнж. систем в1301лекцiяБЖДпроф.Дiденко Л.М.
i ком.
Копія від 29.05.2017