Розклад занять. 2 семестр. 2016/2017 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 1.

ЗУК-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Прудько О.I.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Iноземна мова516апрактикаIноземн.мови
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00чГеологiя геоморфологiяв906практикаО та Ф
13.00зВища математика522практикаВищ.математик
_Середа_
9.30Топографiя419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
11.00чТопографiя419практикаЗемлевп.,буд.д
11.00зВища математика519лекцiяВищ.математикдоц.Прудько О.I.
_Четвер_
8.00Iноземна мова513практикаIноземн.мови
9.30Топографiчне землевпорядне 404лекцiяЗемлевп.,буд.дст.в.Кульбака О.М.
к.к.
11.00Геологiя геоморфологiяв905лекцiяО та Фдоц.Грабовець О. М.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
8.00чФiзика414практикаФiзики
9.30Фiзика412лекцiяФiзики
11.00зТопографiя502практикаЗемлевп.,буд.д
КН-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Математичиiй аналiз328блекцiяПрикл.математ.доц.Вельмагiна Н.О.
9.30чОснови i бiзнесув501лекцiяМУП i Лпроф.Млодецький В.Р
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00чОснови i бiзнесу116практикаМУП i Л
8.00зФiзика414. 415практикаФiзики
9.30Обєктно-орiентоване 328алекцiяПрикл.математ.доц.Власенко Ю.Є.
програмування
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Матерiалознавство552лекцiяПроф. кафедридоц.Чайковський О.О.
14.30чМатематичиiй аналiз327практикаПрикл.математ.
_Середа_
9.30Хiмiя217 / 214лекцiяХiмiiпроф.Нейковський С.I.
11.00Алгоритмiзацiя та 327 / 1006лекцiяПрикл.математ.доц.Лагошний О.Ю.
програмування
13.00Iноземна мова525. 526практикаIноземн.мови
14.30зОбєктно-орiентоване 116практикаПрикл.математ.
програмування
_Четвер_
8.00Комп*ютерна графiка 3D мод.502практикаПрикл.математ.
9.30Iноземна мова515. 525практикаIноземн.мови
11.00чКомп*ютерна графiка 3D мод.351лекцiяПрикл.математ.доц.Iльєв I.М.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
9.30Фiзика412лекцiяФiзики
11.00Дискретна математика324 / 116лекцiяПрикл.математ.доц.Семенець С.М.
МБГ-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Прудько О.I.
9.30Iноземна мова515. 507практикаIноземн.мови
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Iноземна мова513. 516практикаIноземн.мови
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00чТеоретична механiка521практикаТеор.механiки
13.00зIнженерна геодезiя418практикаЗемлевп.,буд.д
_Середа_
8.00чIнформатика4004практикаПрикл.математ.
9.30Теоретична механiка521лекцiяТеор.механiкидоц.Севастьянова О.Є.
11.00зВища математика519лекцiяВищ.математикдоц.Прудько О.I.
_Четвер_
9.30Iнженерна та комп`ютерна 1006практикаНар.геометрii
графiка
11.00чIнженерна геодезiя422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Ландо Є.О.
11.00зIнформатика4004практикаПрикл.математ.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
9.30Фiзика412лекцiяФiзики
11.00чВища математика522практикаВищ.математик
11.00зФiзика414. 415практикаФiзики
ЦБ-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Основи екологiїв1302лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Iноземна мова516практикаIноземн.мови
_Вiвторок_
9.30Геодезiчне забеспечення б/с422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
14.30Iноземна мова516практикаIноземн.мови
_Середа_
8.00чФiзика414практикаФiзики
8.00зIнформатика4004практикаПрикл.математ.
9.30Матерiалознавство та тех. мат.552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Лаухiн Д.В.
_Четвер_
8.00чIнформатика4004практикаПрикл.математ.
8.00зВища математика519практикаВищ.математик
9.30Вища математика328блекцiяВищ.математикдоц.Хорсева Л.Ю.
11.00Iнженерна та комп`ютерна 328бпрактикаНар.геометрii
графiка
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
9.30Фiзика412лекцiяФiзики
11.00чБезпека життєдiяльностiв1303лекцiяБЖДдоц.Капленко Г.Г.
Копія від 29.05.2017