Календар сесiї

Розклад для кафедр ( ЦI та Е ф-т ). 2 семестр. 2016/2017 навч.рiк.

Iноземн.мови Iнт.навч.iн.мов Гiдравлiки Екологii О та В Сис.ан. та мод.у ТГП ТБМ,вир.та конс Хiмii

Iноземн.мови
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iноземна мова513практикаТБК-16 - ...
9.30Iноземна мова515. 507практикаМБГ-16
9.30Iноземна мова513,516, 516апрактикаПЦБ-16-1
9.30Iноземна мова525, 526практикаПЦБ-16-2
11.00Iноземна мова526практикаЛОГ-16
11.00Iноземна мова516а, 525практикаМЕН-16
11.00Iноземна мова513, 516, 525практикаФIН-16
11.00Дiлова iноземна мова507практикаАГ-16-м
11.00Наукова iноземна мова515практикаМЕН-16м
13.00Iноземна мова516практикаЦБ-16
13.00Дiлова iноземна мова507практикаАГ-16-м
14.30Наукова iноземна мова513практикаБМО-16-м
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова513, 516практикаМЕН-16
9.30зНаукова iноземна мова507практикаМБ-16м - ...
9.30Iноземна мова526. 525практикаАГ-16
9.30Iноземна мова515. в1104практикаАУТП-16
9.30Iноземна мова516апрактикаЗУК-16
9.30Iноземна мова513. 516практикаМБГ-16
11.00Iноземна мова516а. 526практикаБМО-16
11.00Iноземна мова516практикаЕКО-16
11.00Iноземна мова513практикаЛОГ-16
11.00Наукова iноземна мова507практикаАУТП-16-м
13.00чНаукова iноземна мова507практикаМБ-16м - ...
13.00Iноземна мова513,516, 526практикаПЦБ-16-1
13.00Iноземна мовав205,512, практикаПЦБ-16-3
в306а
13.00Iноземна мова515, 521практикаПЦБ-16-4
13.00Iноземна мова516апрактикаТГПВ-16-1
13.00Наукова iноземна мова507практикаАУТП-16-м
14.30Iноземна мова516практикаЦБ-16
_Середа_
8.00Iноземна мова513практикаМIТ-16
9.30Iноземна мова513. 516практикаАГ-16
9.30Iноземна мова516а. 526практикаАУТП-16
9.30Наукова iноземна мова507практикаТГПВ-16-м
11.00Iноземна мова515, 525практикаАРХ-16-1
11.00Iноземна мова513, 516практикаАРХ-16-2
11.00Iноземна мова513практикаВВ -16
11.00Iноземна мова526практикаТБК-16
11.00Наукова iноземна мова507практикаЕКО-16-м - ...
13.00Iноземна мова525. 526практикаКН-16
13.00Iноземна мова513, 516, 516апрактикаФIН-16
13.00Наукова iноземна мова510практикаАДА-16-м
13.00Наукова iноземна мова515практикаУП-16-м - ...
14.30зIноземна мова515, 525практикаАРХ-16-1
14.30зIноземна мова513, 516практикаАРХ-16-2
_Четвер_
8.00Iноземна мова513практикаЗУК-16
9.30Iноземна мова515. 525практикаКН-16
9.30Iноземна мова513, 516практикаПЦБ-16-2
9.30Iноземна мова516а, 526практикаПЦБ-16-4
11.00Iноземна мова507. 515практикаБМО-16
11.00Iноземна мова516практикаЕКО-16
11.00Iноземна мова525,526, 516апрактикаПЦБ-16-3
11.00Наукова iноземна мова513практикаТБК-16-м
13.00Iноземна мова513практикаМIТ-16
13.00Iноземна мова516апрактикаТГПВ-16-1
13.00Наукова iноземна мова525практикаБМО-16-м
_П`ятниця_
13.00Iноземна мова107, 452практикаАРХ-14-4п
13.00Iноземна мова408бпрактикаПМ-15-1
14.30Iноземна мова107, 452практикаАРХ-14-4п
14.30Iноземна мова452апрактикаПМ-15-1

Iнт.навч.iн.мов
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iноземна мова408б, 452апрактикаМЕ-16-2 - ...
8.00Iноземна мова409, 222практикаПЦБ-15-7п
9.30Iноземна мова408б, 452апрактикаМЕ-14-2 - ...
9.30Iноземна мова405, 406практикаПЦБ-14-7п
9.30Iноземна мова409, 222практикаПЦБ-15-7п
11.00Iноземна мова452практикаПМ-16
13.00Iноземна мова406, 409практикаАРХ-16-4п
13.00Iноземна мова107, 405практикаАРХ-16-5п
13.00Iноземна мовав101, в205практикаПЦБ-16-7п
13.00Друга iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-14-4п
13.00Друга iноземна мова452, 408бпрактикаАРХ-14-5п
14.30Iноземна мова107, 222практикаАРХ-15-4п
14.30Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-15-5п
14.30Iноземна мова409, 408бпрактикаАРХ-15-6п
14.30Iноземна мовав101, в205практикаПЦБ-16-7п
14.30Друга iноземна мова404, 406практикаАРХ-14-4п
14.30Друга iноземна мова404, 512практикаАРХ-14-5п
14.30Друга iноземна мова405практикаОА-14-1п - ...
14.30Пiлотний проект510ПМ-13 - ...
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова452практикаПМ-15-2п
8.00Iноземна мова452апрактикаПМ-16
8.00Пiлотний проект409ПМ-13 - ...
9.30Iноземна мова408бпрактикаОА-16-1п - ...
9.30Iноземна мова (1 подг.)409практикаЕП-16-2
9.30Iноземна мова (1подгр.)409практикаОА-16-2
9.30Дiлова iноземна мова452апрактикаМЕ-15-2
11.00Iноземна мова107, 452практикаАРХ-14-5п
11.00Дiлова iноземна мова222, 409, 408бпрактикаМЕ-15-1п
11.00Друга iноземна мова452апрактикаМЕ-13п
13.00чДiлова iноземна мова222,409, 408бпрактикаМЕ-15-1п
13.00зIноземна мова222,409, 408бпрактикаМЕ-15-1п
13.00Iноземна мова107, 452практикаАРХ-14-5п
13.00Iноземна мова405практикаОА-16-1п - ...
13.00Iноземна мова (2 подгр.)в703практикаЕП-16-2
13.00Iноземна мова (2подгр.)в703практикаОА-16-2
13.00Друга iноземна мова452апрактикаМЕ-13п
14.30Iноземна мова452апрактикаОА-14-1п - ...
14.30Iноземна мова409, 452практикаПЦБ-16-7п
_Середа_
8.00Iноземна мова452, 409практикаЕП-13-1п
8.00Iноземна мова452апрактикаЕП-14-1п
8.00Iноземна мова452, 409практикаОА-13-1п
8.00Iноземна мова452апрактикаОА-14-1п
8.00Iноземна мова512, 222практикаПЦБ-15-7п
8.00Дiлова iноземна мова408бпрактикаМЕ-16-2
9.30Iноземна мова107, в205практикаАРХ-13-4п
9.30Iноземна мова452, 409практикаЕП-13-1п
9.30Iноземна мова222практикаЕП-16-1п
9.30Iноземна мова452а, 408бпрактикаЕП-16-2
9.30Iноземна мова452, 409практикаОА-13-1п
9.30Iноземна мова222практикаОА-16-1п
9.30Iноземна мова452а, 408бпрактикаОА-16-2
11.00Iноземна мова107, 405практикаАРХ-16-4п
11.00Iноземна мова406, 409практикаАРХ-16-5п
11.00Iноземна мова452, 452апрактикаПЦБ-14-7п
13.00Iноземна мова406, 222практикаАРХ-15-4п
13.00Iноземна мова107, 405практикаАРХ-15-5п
13.00Iноземна мова409, 408бпрактикаАРХ-15-6п
13.00Iноземна мова452практикаМЕ-15-2
13.00Iноземна мова404, 512практикаПЦБ-14-7п
13.00Дiлова iноземна мова452апрактикаМЕ-16-1п
14.30Iноземна мова406, 222практикаАРХ-15-4п
14.30Iноземна мова107, 405практикаАРХ-15-5п
14.30Iноземна мова409, 408бпрактикаАРХ-15-6п
14.30Iноземна мова452практикаМЕ-15-2
14.30Пiлотний проект452аПМ-13 - ...
_Четвер_
8.00Iноземна мова452,409практикаЕП-13-1п
8.00Iноземна мова452, 409практикаОА-13-1п
8.00Iноземна мова452а, 408бпрактикаПЦБ-15-7п
9.30Iноземна мова107, 408бпрактикаАРХ-13-5п
9.30Iноземна мова452, 452а, 409практикаМЕ-15-1п
11.00Iноземна мова107, 408бпрактикаАРХ-13-4п
11.00Iноземна мова222, 405практикаАРХ-13-5п
11.00Iноземна мова452, 452а, 409практикаМЕ-15-1п
11.00Дiлова iноземна мова522практикаМЕ-13п
13.00Iноземна мова452апрактикаЕП-15-1п
13.00Iноземна мова408бпрактикаЕП-16-1п
13.00Iноземна мова409, 452практикаМЕ-14-2 - ...
13.00Iноземна мова452апрактикаОА-15-1п
13.00Iноземна мова408бпрактикаОА-16-1п
13.00Iноземна мова405, 512практикаПЦБ-14-7п
13.00Наукова iноземна мова222практикаМБ-16м - ...
14.30Iноземна мова409, 408бпрактикаАРХ-15-4п
14.30Iноземна мова452, 406практикаАРХ-15-5п
14.30Iноземна мова107, 452апрактикаАРХ-15-6п
14.30Iноземна мова222, 452апрактикаМЕ-16-2 - ...
14.30Iноземна мова521, 510практикаПЦБ-16-7п
14.30Друга iноземна мова512практикаОА-15-1п - ...
_П`ятниця_
8.00Iноземна мова107, 405практикаАРХ-16-4п
8.00Iноземна мова406, 408бпрактикаАРХ-16-5п
8.00Друга iноземна мова452апрактикаМЕ-14-1п
8.00Наукова iноземна мова409практикаПМ-16-м
9.30Iноземна мова107, 405практикаАРХ-16-4п
9.30Iноземна мова406, 408бпрактикаАРХ-16-5п
9.30Iноземна мова222практикаПЦБ-13-7п
9.30Дiлова iноземна мова452практикаМЕ-13п
9.30Друга iноземна мова452апрактикаМЕ-14-1п
9.30Наукова iноземна мова409практикаПМ-16-м
11.00чДiлова iноземна мова409практикаМЕ-15-2
11.00Iноземна мова452, 452апрактикаМЕ-16-2 - ...
11.00Iноземна мова222практикаПЦБ-13-7п
13.00Iноземна мова409практикаОА-15-1п - ...
13.00Iноземна мова452апрактикаПМ-15-2п
14.30Iноземна мова409практикаОА-15-1п - ...

Гiдравлiки
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-16ст
водопостач.та каналiзацiї
8.00чСанiтарно-технiчне обладнення 012практикаВВ-13
будинкiв
8.00зОснови гiдравлiки, 353лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Шарков В.В.
водопостач.та каналiзацiї
9.30чОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-1
водопостач.та каналiзацiї
9.30зВодопостачання i каналiзацiя388лекцiяТГПВ-13-2 - ...доц.Шарков В.В.
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяВВ-14ас.Циганкова С.Г.
будинкiв
11.00Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяВВ-13ас.Циганкова С.Г.
будинкiв
13.00чОбробка води в сист. зв. вод.каф.лекцiяВВ-16-мдоц.Нечитайло М.П.
14.30Гiдрогазодинамiка012лекцiяАУТП-16ас.Циганкова С.Г.
_Вiвторок_
8.00чОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-16ст
водопостач.та каналiзацiї
8.00Масопередача012лекцiяВВ-16стас.Циганкова С.Г.
9.30Водопостачання012лекцiяВВ-13доц.Шарков В.В.
9.30Насоснi та повiтродувнi станцii012лекцiяВВ-14ас.Циганкова С.Г.
11.00Споруди та обладнання ВВ012лекцiяВВ-14доц.Шарков В.В.
13.00чОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-2
водопостач.та каналiзацiї
13.00зОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-7п
водопостач.та каналiзацiї
14.30чОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-1
водопостач.та каналiзацiї
14.30зОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-2
водопостач.та каналiзацiї
_Середа_
8.00чОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-3
водопостач.та каналiзацiї
8.00чСпоруди та обладнання ВВ012практикаВВ-14
8.00зВодопостачання012практикаВВ-13
9.30чВодопостачання012лекцiяВВ-13доц.Шарков В.В.
9.30зОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-4
водопостач.та каналiзацiї
11.00Гiдравлiка та гiдротехнiчни 012лекцiяЕКО-14доц.Нєстерова О.В.
споруди
11.00Рацiональне використ.та 012лекцiяВВ-13ст.в.Журавльова О.А.
охорона водних ресурсiв
13.00чОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-4
водопостач.та каналiзацiї
13.00чСпоруди та обладнання ВВ012практикаВВ-14
13.00зОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-3
водопостач.та каналiзацiї
_Четвер_
9.30чОснови гiдравлiки, 354лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Нєстерова О.В.
водопостач.та каналiзацiї
11.00зСпоруди та обладнання ВВ012практикаВВ-14
11.00Гiдравл. гiдролог. i гiдрометрiя012лекцiяАДА-14доц.Нєстерова О.В.
11.00Спецкурс за фахомкафлекцiяВВ-16-мдоц.Нечитайло М.П.
13.00чСпецкурс за фахомкафпрактикаВВ-16-м
_П`ятниця_
8.00чВодопостачання i каналiзацiя012практикаТГПВ-13-1
8.00чКомп`ютернi технологiiкаф.практикаВВ-16-м
8.00зВодопостачання i каналiзацiя012практикаТГПВ-13-2
9.30чВодовiдведення та очистка 012практикаВВ-13
сточних вод
9.30чМембраннi технологiiкаф.лекцiяВВ-16-мдоц.Нечитайло М.П.
9.30зОснови гiдравлiки, 012практикаПЦБ-15-7п
водопостач.та каналiзацiї
11.00чСпоруди та обладнання ВВ012лекцiяВВ-14доц.Нечитайло М.П.
11.00Водовiдведення та очистка 012лекцiяВВ-13доц.Нагорна О.К.
сточних вод

Екологii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чЕкологiчний iнжинiринг в буд-вiв101лекцiяЕКО-14доц.Корабльова А.I.
8.00зЛандшафтна архiтектура427апрактикаЕКО-15
8.00зМiстобудiвна акустикав205лекцiяЕКО-13ас.Ткач Н.О.
9.30чБiологiяв205практикаЕКО-16
9.30чМетодологiя та орг. наук. досл.каф.лекцiяЕКО-16-мпроф.Савiн Л.С.
9.30зМiстобудiвна акустикав205практикаЕКО-13
9.30Урбоекологiяв301лекцiяЕКО-14ст.в.Гiльов В.В.
11.00чМетодологiя та орг. наук. досл.каф.практикаЕКО-16-м
13.00чЕкологiчна стандартизацiя i каф.лекцiяЕКО-16-мст.в.Гiльов В.В.
серт.
_Вiвторок_
9.30Бiологiяв301лекцiяЕКО-16проф.Шматков Г.Г.
9.30Грунтознавствов1207лекцiяЕКО-15ас.Щербак О.С.
11.00зГрунтознавствов1207лекцiяЕКО-15ас.Щербак О.С.
11.00зСпецкурс за фахомкаф.лекцiяЕКО-16-мпроф.Шматков Г.Г.
11.00Монiторiнг довкiлляв101лекцiяЕКО-14доц.Тимошенко О.А.
13.00зЛандшафтна екологiяв101практикаЕКО-14
13.00зСпецкурс за фахомкаф.практикаЕКО-16-м
_Середа_
8.00чЗаповiдна справав101лекцiяЕКО-13доц.Яковишина Т.Ф.
9.30чОснови науковоi дiяльностiв101лекцiяЕКО-13проф.Савiн Л.С.
9.30Екологiчна стандартизацiя i каф.практикаЕКО-16-м
серт.
11.00Оцiнка впливу на навк. серед.в101лекцiяЕКО-13доц.Яковишина Т.Ф.
13.00чУрбоекологiяв101лекцiяЕКО-14ст.в.Гiльов В.В.
_Четвер_
8.00зТехноекологiяв101практикаЕКО-13
9.30Бiоекологiчнi аспекти геолог. в106лекцiяЕКО-16ст.в.Яковишена Н.Ю.
середовища
9.30Техноекологiяв1207лекцiяЕКО-13доц.Вергун О.О.
11.00Екологiчний аналiз проектiв в каф.лекцiяЕКО-16-мдоц.Тимошенко О.А.
буд.
11.00Моделювання та прогнозування в1207лекцiяЕКО-13ас.Полторацька В.М.
стану довкiлля
11.00Основи фiзикi та хiмii навкол. в205лекцiяЕКО-14доц.Вергун О.О.
середовища
13.00чЕкологiяв101лекцiяАГ-15ас.Полторацька В.М.
13.00зЛандшафтна екологiяв101практикаЕКО-14
13.00Екотрофологiяв205лекцiяЕКО-15доц.Яковишина Т.Ф.
_П`ятниця_
8.00чСистеми опалювання та як. в1206практикаЕКО-13
атм.пов.
9.30чЕкономiка природокористуванняв101лекцiяЕКО-14ас.Полторацька В.М.
9.30чСистеми опалювання та як. в1206лекцiяЕКО-13доц.Голякова I.В.
атм.пов.
9.30Фiтомелiорацiяв306алекцiяЕКО-15доц.Макарова В.М.
11.00чЕкономiка природокористуванняв106практикаЕКО-14
11.00чФiтомелiорацiяв306апрактикаЕКО-15

О та В
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чМонiторiнг довкiлля та iншi в1202практикаТГПВ-14-2
методи охорони бiос.
8.00зМонiторiнг довкiлля та iншi в1202практикаТГПВ-14-1
методи охорони бiос.
9.30Опаленняв1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Петренко В. О.
11.00Вентиляцiя промисл. спорудв1201лекцiяТГПВ-13-2 - ...доц.Ветвицький I.Л
13.00зСпецкурс за фахомв1204практикаТГПВ-16-м
_Вiвторок_
8.00зIнженерне обладнання будiвельв1202практикаАРХ-13-4п
9.30чМонiторiнг довкiлля та iншi в1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...проф.Полiщук С.З.
методи охорони бiос.
9.30чТеплогазопостачання i в1206практикаПЦБ-14-6
вентиляцiя
9.30зТеплогазопостачання i в1201лекцiяПЦБ-14-6 - ...доц.Петренко А. О.
вентиляцiя
9.30Вентиляцiя промисл. спорудв1202практикаТГПВ-13-1
9.30Спецкурс за фахомв1204. 273лекцiяТГПВ-16-мдоц.Петренко Адегов
9.30Теплопостачання i вентиляцiяв1005лекцiяБ бф-14 - ...доц.Колесник I.О.
11.00чТеплогазопостачання i в1206практикаПЦБ-14-9
вентиляцiя
11.00зIнженерне обладнання будiвельв1202практикаАРХ-13-6 - ...
11.00зТеплогазопостачання i в1201лекцiяПЦБ-14-9 - ...доц.Петренко А. О.
вентиляцiя
13.00зГiдравлiчнi i аеродинамiчнi в1202практикаТГПВ-14-1
машини
_Середа_
8.00зСАПР та комп`ютернi технологii1006практикаТГПВ-16ст - ...
8.00Вентиляцiя промисл. спорудв1202практикаТГПВ-13-2
9.30чТеплогазопостачання i в1201лекцiяПЦБ-14-3 - ...доц.Петренко А. О.
вентиляцiя
9.30зТеплопостачання i вентиляцiяв1206практикаБ бф-14 - ...
9.30зТехнологiя заготiвельних i в1201лекцiяТГПВ-13-2 - ...доц.Петренко А. О.
монтажних робiт
11.00чIнженерне обладнання будiвельв1201практикаАРХ-13-1
11.00чТехнологiя заготiвельних i в1206практикаТГПВ-13-2
монтажних робiт
11.00зIнженерна геологiяв906лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Левченко Г.М.
11.00зТехнологiя заготiвельних i в1206практикаТГПВ-13-1
монтажних робiт
13.00чВентиляцiяв1206практикаТГПВ-14-1
13.00чГiдравлiчнi i аеродинамiчнi в1202практикаТГПВ-14-2
машини
13.00чТеплогазопостачання i в1207практикаПЦБ-14-3
вентиляцiя
13.00зВентиляцiяв1206практикаТГПВ-14-2
13.00зОпаленняв1202практикаТГПВ-14-1
13.00зТеплогазопостачання i в1207практикаПЦБ-14-2
вентиляцiя
14.30чТеплогазопостачання i в1207практикаПЦБ-14-5
вентиляцiя
14.30зТеплогазопостачання i в1207практикаПЦБ-14-7п
вентиляцiя
_Четвер_
8.00чСАПР1006практикаТБК-13доц.Колесник I.О.
9.30чIнженерне обладнання будiвельв1201лекцiяАРХ-13-6 - ...доц.Голякова I.В.
9.30Санiтарно-гiгiеничнi основи в1202лекцiяТГПВ-16ст - ...ас.Каспiйцева В.Ю.
спецiальности
11.00чТеплогазопостачання i в1206практикаПЦБ-14-4
вентиляцiя
11.00Iнженернi мережiв1202лекцiяВВ-16стдоц.Колесник I.О.
11.00Гiдравлiчнi i аеродинамiчнi в1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Петренко А. О.
машини
13.00чАеродинамiка вентиляцiiв1206практикаТГПВ-14-1
13.00чОпаленняв1202практикаТГПВ-14-2
13.00чТеплогазопостачання i в1103практикаПЦБ-14-1
вентиляцiя
13.00зАеродинамiка вентиляцiiв1206практикаТГПВ-14-2
13.00Кондицiювання повiтряв1201лекцiяТГПВ-13-2 - ...доц.Петренко А. О.
_П`ятниця_
8.00чIнженерне обладнання будiвельв1201лекцiяАРХ-13-5п - ...доц.Голякова I.В.
8.00чОпаленняв1202практикаТГПВ-14-1
8.00зОпаленняв1202практикаТГПВ-14-2
8.00зСАПР та комп`ютернi технологii1006лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Ляховецька М.М.
9.30чIнженерне обладнання будiвельв1202практикаАРХ-13-2
9.30чСАПР та комп`ютернi технологii1006практикаТГПВ-15
9.30зIнженернi мережiв1206практикаВВ-16ст
9.30зIнженерна геологiяв906практикаТГПВ-16ст - ...
9.30Аеродинамiка вентиляцiiв1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...ас.Каспiйцева В.Ю.
11.00чКондицiювання повiтряв1202практикаТГПВ-13-2
11.00чСАПР та комп`ютернi технологii1006лекцiяТГПВ-15доц.Ляховецька М.М.
11.00чСАПР та комп`ютернi технологii1006практикаТГПВ-16ст
11.00зКондицiювання повiтряв1202практикаТГПВ-13-1
11.00Вентиляцiяв1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...проф.Скрипнiков В.Б.
13.00чIнженерне обладнання будiвельв1202практикаАРХ-13-5п

Сис.ан. та мод.у ТГП
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Вiвторок_
8.00зСпецкурс за фахомв205лекцiяТГПВ-16-мдоц.Адегов О. В.
9.30Експлуатацiя систем ТГПВв202практикаТГПВ-13-2
9.30Тепломасообмiнв205лекцiяТГПВ-16ст - ...проф.Сокуренко В.I.
11.00зСистемний аналiз273практикаУП-16-м
11.00Теплопостачання353лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Солод Л.В.
13.00чТеплопостачанняв202практикаТГПВ-14-1
13.00зТеплопостачанняв202практикаТГПВ-14-2
_Середа_
8.00чСистемний аналiзв202лекцiяУП-16-м
8.00зТеор. практика системного в202практикаУП-16-м - ...
аналiзу
9.30Теор. практика системного в202лекцiяУП-16-м - ...
аналiзу
11.00чМiськi iнженернi мережiв202лекцiяВВ-14ст.в.Березюк Г.Г.
11.00зМiськi iнженернi мережiв202практикаВВ-14
13.00чГазопостачанняв202практикаТГПВ-13-1
13.00зТепломасообмiнв202практикаТГПВ-16ст - ...
13.00Спецкурс за фахомв205лекцiяТГПВ-16-мдоц.Адегов О. В.
_Четвер_
9.30зГазопостачанняв202практикаТГПВ-13-2
9.30Математичнi методи рiшення 273практикаВВ-16ст
iнж. задач
11.00Газопостачання353лекцiяТГПВ-13-2 - ...доц.Ткачова В.В.
14.30Експлуатацiя систем ТГПВв202практикаТГПВ-13-1
_П`ятниця_
9.30чЕксплуатацiя систем ТГПВ322блекцiяТГПВ-13-2 - ...доц.Адегов О. В.

ТБМ,вир.та конс
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30чБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-15-2
9.30зБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-16ст
9.30Математичнi методи 270лекцiяТБК-14 - ...доц.Дехта Т.М.
розв*язування iнж. задач
11.00зПроблеми розробки нових 270лекцiяПМ-13доц.Дехта Т.М.
буд.мат.
11.00Методологiя наукових 162лекцiяТБК-16-мпроф.Щербак С.А.
дослiджень в б/м.
_Вiвторок_
9.30чФiз-хiм. основи форм. с/д. 163лекцiяТБК-16-мпроф.Шпирько М.В.
систем
11.00чСтруктурне-мех.i фiз-хiм 163лекцiяТБК-16-мпроф.Шпирько М.В.
методи...
11.00Органiзацiя та управлiння пiдп.270лекцiяТБК-13доц.Сторчай Н. С.
13.00чБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-15-4
13.00чСтруктурне-мех.i фiз-хiм 163практикаТБК-16-м
методи...
13.00зОрганiзацiя та управлiння пiдп.270практикаТБК-13
_Середа_
8.00зБудiвельне матерiалознавство165практикаЛIБ.БП-15 - ...
8.00зОснови технологii 270практикаТБК-13
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
8.00Будiвельнi матерiали279лекцiяФIН-16 - ...проф.Шпирько М.В.
9.30зЕколог.аспекти виробн.будiв. 271практикаЕКО-15
мат-лiв,вир. та конст
9.30Основи технологii 270лекцiяТБК-13доц.Мороз Л.В.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
9.30Сучаснi технологогii162лекцiяПМ-13доц.Дехта Т.М.
11.00В*яжучi речовини270лекцiяТБК-14доц.Сторчай Н. С.
11.00Еколог.аспекти виробн.будiв. 271лекцiяЕКО-15доц.Савiн Ю.Л.
мат-лiв,вир. та конст
13.00чПроблеми розробки нових 162практикаПМ-13
буд.мат.
13.00зБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-15-7п
13.00зВ*яжучi речовини270практикаТБК-14
_Четвер_
9.30чБудiвельнi матерiали165практикаЕП-16-2
9.30зБудiвельнi матерiали165практикаМЕН-16
9.30Будiвельне матерiалознавство279лекцiяЛIБ.БП-15 - ...проф.Сторожук М.А.
9.30В*яжучi речовини270практикаТБК-14
11.00чВ*яжучi речовини270лекцiяТБК-14доц.Сторчай Н. С.
11.00чТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 171практикаТБК-13
виробiв та констр
11.00зБудiвельнi матерiали165практикаЛОГ-16
11.00зБудiвельне матерiалознавство270лекцiяКН-15проф.Сторожук М.А.
13.00чБудiвельнi матерiали165практикаФIН-16
13.00Планування наукових 163лекцiяТБК-16-мпроф.Щербак С.А.
експериментiв
_П`ятниця_
8.00чБудiвельне матерiалознавство354лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Бондаренко С.В.
8.00Технологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБК-13доц.Колохов В.В.
виробiв та констр
9.30чБудiвельне матерiалознавство353лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Бондаренко С.В.
9.30чТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 171лекцiяТБК-13доц.Колохов В.В.
виробiв та констр
9.30зБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-15-1
9.30зТехнологiя виробн.бетонiв та з/б 171практикаТБК-13
виробiв та констр
9.30Будiвельне матерiалознавство270лекцiяПМ-15-2п - ...доц.Рябошапка А.М.
9.30Будiвельне матерiалознавство162лекцiяТБК-16ст - ...ст.в.Мосьпан В.I.
11.00чБудiвельнi матерiали165практикаОА-16-2 - ...
11.00чБудiвельне матерiалознавство162практикаТБК-15
11.00зБудiвельне матерiалознавство270практикаПМ-15-2п - ...
11.00зБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-15-3

Хiмii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Вiвторок_
11.00чХiмiя214практикаПМ-16
13.00чХiмiя217лекцiяПМ-16доц.Голубченко Т.М
_Середа_
8.00Хiмiя217лекцiяТГПВ-16-1 - ...доц.Вдовкiна Г.Г.
9.30чХiмiя217лекцiяКН-15проф.Нейковський С.I.
9.30Хiмiя217 / 214лекцiяКН-16проф.Нейковський С.I.
11.00чХiмiя з основами бiогеохiмii214практикаЕКО-16
14.30зХiмiя214практикаКН-15
_Четвер_
9.30Аналiтична хiмiя та санiтарно-217лекцiяЕКО-15доц.Амiруллоєва Н.В.
хiмiч.аналiз
_П`ятниця_
8.00Хiмiя214.219практикаТГПВ-16-1 - ...
8.00Хiмiя з основами бiогеохiмii217лекцiяЕКО-16доц.Амiруллоєва Н.В.
9.30Фiзична та колоiдна хiмiя214лекцiяВВ-14доц.Амiруллоєва Н.В.
11.00зАналiтична хiмiя та санiтарно-214практикаЕКО-15
хiмiч.аналiз
11.00Органiчна хiмiя217лекцiяТБК-16доц.Вдовкiна Г.Г.
13.00чОрганiчна хiмiя214практикаТБК-16
Копія від 29.05.2017